1. Kalkyl på padelbana.

För att kunna göra en enkel kalkyl, dvs en uppskattning av intäkter och utgifter, så behöver man få grepp om hur mycket det kostar att bygga en padelbana eller en större padelanläggning. En padelbana kan i princip kosta från 200.000 kr till 600.000 kr eller ännu mer. Priset styrs av material-, design och konstruktionsval på t.ex stommar, glas och underlag. Ska banan vara inomhus eller utomhus? Byggs den för professionell användning? Ska den uppfylla internationella normer? Ska det vara stålstomme eller stomme av aluminium? Belysning? Automatiskt bokningssystem med öppning/låsning med PIN-kod? Tjocklek på glas? Rostskydd och garantier? Underhåll?

En bra början är att kontakta 2-3 olika leverantörer av padelbanor, så att man får en ungefärlig prisbild att jobba med innan man fortsätter med projektet.


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com