Ingen byggnation av padelanläggning i Kalmar.

Ansökan om bygglov för att uppföra en ny padelanläggning i nära anslutning till KIFAB Arena i Kalmar förväntas att få avslag av Samhällsbyggnadsnämnden. Orsaken är att det strider mot detaljplanen. Detaljplanen anger nämligen att området endast får användas för industriändamål. Ritningarna som lämnades in vid bygglovsansökan visar en padelhall, med 4 st inomhusbanor.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *