1. Kalkyl på padelbana.

För att kunna göra en enkel kalkyl, dvs en uppskattning av intäkter och utgifter, så behöver man få grepp om hur mycket det kostar att bygga en padelbana eller en större padelanläggning. En padelbana kan i princip kosta från 200.000 kr till 600.000 kr eller ännu mer. Priset styrs av material-, design och konstruktionsval på t.ex stommar, glas och underlag. Ska banan vara inomhus eller utomhus? Byggs den för professionell användning? Ska den uppfylla internationella normer? Ska det vara stålstomme eller stomme av aluminium? Belysning? Automatiskt bokningssystem med öppning/låsning med PIN-kod? Tjocklek på glas? Rostskydd och garantier? Underhåll?

En bra början är att kontakta 2-3 olika leverantörer av padelbanor, så att man får en ungefärlig prisbild att jobba med innan man fortsätter med projektet.


Ingen byggnation av padelanläggning i Kalmar.

Ansökan om bygglov för att uppföra en ny padelanläggning i nära anslutning till KIFAB Arena i Kalmar förväntas att få avslag av Samhällsbyggnadsnämnden. Orsaken är att det strider mot detaljplanen. Detaljplanen anger nämligen att området endast får användas för industriändamål. Ritningarna som lämnades in vid bygglovsansökan visar en padelhall, med 4 st inomhusbanor.


Vita fläckar på padelkartan.

Det finns fortfarande många vita fläckar på padelkartan över Sverige. Ett exempel är Kalmar-området, som (fortfarande) saknar en padelanläggning för spel året runt. Då är ändå befolkningsunderlaget (3 mils radie) cirka 90.000 invånare. Dessutom är Kalmar en av Sveriges populäraste sommarstäder, samt universitetsstad med en mängd studenter.

Ett annat exempel är Karlstad, som också har saknat en padelanläggning. Men där byggs nu en padelanläggning av Svea Padel.

Utomhusbanor och padelhallar.


Padel är en av Sveriges snabbaste växande sporter. I de flesta större städer byggs det såväl utomhusbanor som padelhallar.

Många idrottsklubbar och föreningar väljer att bredda sin verksamhet genom att bygga en eller ett par padelbanor. Det är t.ex ganska vanligt att tennisklubbar bygger padelbanor i anslutning till befintliga tennisbanor och på så sätt skapar ett centrum för racketsport. Andra aktörer är golf- och konferensanläggningar som ofta vill kunna erbjuda besökare och medlemmar fler och mer varierande aktiviteter. Sen byggs det förstås även renodlade padelanläggningar, ofta i form av padelhallar, som drivs av kommersiella aktörer.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com